Home  |  Register | Login | Contact Us |
HOMEHospitals
Hospital SEARCH
Country : All China Spain Thailand Israel Hungary Korea
area(China) : All Shanghai Beijing Jiangsu Chongqing Fujian Zhejiang Shandong Tianjin Guangdong Liaoning Jiangxi Shaanxi Hubei Henan Hebei Shanxi Sichuan Inner Mongolia Jilin Heilongjiang Anhui Hunan Yunnan Guangxi Hainan Guizhou Tibet Gansu Ningxia Qinghai Xinjiang Hongkong Macao Taiwan Wuhan
Hospital List

Name: Hospital Sant Joan de Déu

 

 

Name: IVI

 

 

Name: IMO

 

 
3 Records 1/1 page
  Doctor
 
· Dr.Zhuzhe Jin
· Dr.XiaoJuan Huang
· Dr.Lijian Zou
 

Copyright © 2002-2012 All rights reserved Shanghai HongQiao international travel service Ltd    Shanghai ICP certificate B2-20100204

24-hour service hotline, 021-54860691 HotelExt 1 TicketsExt 2 AttractionsExt 3Independent travelExt 4 Car rentalExt 5 Tourist resortExt 6 Customer complaintsExt 7
Dear users, our unified number is 021-54860691 when you call to headquarter of Hongqiao Medical Tourism